Regulamin konkursu fotograficznego - Targówek nieoczekiwany 2018

Regulamin konkursu fotograficznego w ramach projektu „Targówek nieoczekiwany 2018”

 

1. W konkursie oceniane będą fotografie autorstwa uczestników programu „Targówek nieoczekiwany 2018” realizowanego przez stowarzyszenie Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy.

2. Zdjęcia konkursowe muszą zostać wykonane na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

3. Do udziału w konkursie kwalifikują się zarówno zdjęcia wykonane podczas prowadzonych przez nas w ramach programu spacerów, jak i w innych terminach.

4. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do przesłania maksymalnie dziesięciu zdjęć, wykonanych dowolnym urządzeniem rejestrującym obrazy nieruchome, w tym telefonem komórkowym.

5. Uczestnicy konkursu przesyłają zdjęcia w postaci cyfrowej, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Przesyłane prace powinny być plikami graficznymi w formacie jpg (jpeg). Nie możemy zagwarantować, że zdjęcie w innym formacie będzie mogło zostać poddane ocenie.

7. Rozmiar obrazu zdjęcia konkursowego nie może być mniejszy niż 1024x768 pikseli.

8. Prace o rażąco niskim poziomie technicznym nie będą podlegać ocenie.

9. Dopuszczamy do oceny konkursowej prace poddane przez autorów dowolnej obróbce programami graficznymi, z wyłączeniem fotomontażu i dodawania do zdjęcia elementów obcych (np. dorysowanych). Dopuszczalną techniką jest również kolaż (collage). Niedopuszczalne są jakiekolwiek ingerencje w dane EXIF przesyłanego zdjęcia, w razie stwierdzenia korekt lub usunięcia danych, zdjęcie nie będzie poddawane ocenie.

10. Autorzy najwyżej ocenionych prac konkursowych otrzymają nagrody.

11. Fotografie nagrodzone, jak również najciekawsze pozostałe prace konkursowe, będą publikowane na facebooku Stowarzyszenia pod adresem www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka, mogą też zostać zaprezentowane w gmachu Urzędu Dzielnicy Targówek. Prace publikowane w internecie i prezentowane w gmachu Urzędu, będą każdorazowo podpisane imieniem i nazwiskiem ich autora.

12. Przesyłka elektroniczna (e-mail) zawierająca prace konkursowe, oprócz zdjeć musi zawierać także dane autora prac: imię i nazwisko.

13. W przypadku, gdy autorem prac konkursowych jest osoba niepełnoletnia, odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu ponosi jej prawny opiekun, przesyłający w jej imieniu zdjęcia.

14. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba przesyłająca (lub autor zdjęć, wymieniony w przesyłce, zgodnie z punktem 12 niniejszego regulaminu) posiada pełnię praw autorskich do przesyłanych materiałów.

15. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu fotograficznego w ramach projektu „Targówek nieoczekiwany 2018”.

16. Ostatecznym terminem nadsyłania prac konkursowych jest 16 grudnia 2018 r. Zdjęcia nadesłane po upływie podanego terminu nie będą oceniane.

17. Przesłanie prac konkursowych oznacza zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu, ich zrozumienie i akceptację.

18. W razie braku zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, autorowi nadesłanych zdjęć konkursowych (lub w przypadku, gdy autorem jest osoba niepełnoletnia, jej prawnemu opiekunowi), przysługuje prawo do wycofania nadesłanych prac i rezygnacji z udziału w konkursie. Stosowne oświadczenie woli musi zostać przesłane z adresu e-mail, z którego poprzednio przesyłano prace. Ostatecznym terminem złożenia wyżej opisanego sprzeciwu jest 2 grudnia 2018 r. Sprzeciw przesłany z innej skrzynki pocztowej lub złożony w terminie późniejszym, nie będzie brany pod uwagę - w takim przypadku jakakolwiek odpowiedzialność organizatora konkursu jest wykluczona.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator, Stowarzyszenie Kolejka Marecka przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z założeniami realizowanych projektów, w związku z wymogami instytucji finansujących realizowane przez nas projekty. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gajkowicza 5/44, 03-562 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367377, NIP: 524 272 60 45, REGON: 142633152.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną zanonimizowane do czasu wymaganego przez instytucję finansującą projekt, w związku z realizacją którego zostały nam udostępnione. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kolejka Marecka narusza przepisy Rozporządzenia.

We wszelkich sprawach, w tym związanych z danymi osobowymi, można się z nami kontaktować listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie pozdrawiamy, Stowarzyszenie Kolejka Marecka Zachęcamy do śledzenia naszych działań: www.facebook.com/sopw.kolejka.marecka/ - może znów uda nam się spotkać.